Hồng Kỳ Logistics Hồng Kỳ Logistics Tải App App Mobile cho khách đặt hàng

Chính sách và quy định đối với hàng vận chuyển hộ

  QUY ĐỊNH VỀ HÀNG KÝ GỬI

Hồng Kỳ chỉ ghi nhận đơn hàng ký gửi khi khách hàng tạo đơn hàng ký gửi trên hệ thống của Hongkylogistics.vn và đáp ứng đúng đủ các điều kiện theo quy định của Hồng Kỳ.

ĐIỀU KIỆN CẦN:

- Hàng hoá không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu của Hồng Kỳ Logistics. Xem tại Danh sách hàng hoá cấm nhập khẩu.

ĐIỀU KIỆN ĐỦ:

- Thông tin ghi trên kiện hàng phải đúng và đủ thông tin Hồng Kỳ yêu cầu.

- Số lượng kiện hàng và thông tin hàng hoá phải đúng như khách hàng khai trên hệ thống.

Lưu ý:

- Đối với những đơn hàng ký gi Quý khách hàng không thc hin đúng quy trình hoc không đáp ng đủ điu kin ca Hng K như không to đơn ký gi trên h thng, ghi thiếu/sai thông tin trên kin hàng....thì khi xy ra ri ro b mt hoc tht lc hàng, Hng K Logistics s không chu trách nhim đối vi nhng đơn hàng đó.

- Đối với hàng ký gi ti Hng K Logistics thì khi kho Trung Quc nhn được hàng s không m hàng và nhng kin hàng này Hng K s không cung cp các dch v gia tăng như kim đếm, đóng gỗ,....

- Hồng Kỳ chỉ cung cp dch v bo him hàng hoá đối vi đơn hàng ký gi. Mc phí bo him là 5% giá tr đơn hàng khách hàng kê khai.

 

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG ĐỐI VI HÀNG KÝ GỬI

- Đơn hàng ký gửi là đơn hàng mà Quý khách hàng tự giao dịch mua bán với nhà cung cấp của Quý khách và chỉ dùng dịch vụ vận chuyển hàng từ kho Trung Quốc đến kho Việt Nam của Hồng Kỳ nên Hồng Kỳ chỉ nhận đơn hàng theo thông tin Quý khách đã kê khai. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về trình trạng hư hỏng, tính chính xác của hàng hoá khi chuyển đến kho của chúng tôi.

- Trường hợp Quý khách hàng không dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá thì khi có rủi ro mất hàng hoặc thất lạc hàng do Hồng Kỳ thì chúng tôi sẽ đền 5 lần số tiền phí vận chuyển của kiện hàng đó.

- Trường hợp Quý khách hàng dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá thì khi xảy ra rủi ro mất hàng nguyên nhân do Hồng Kỳ thì chúng tôi sẽ đền bù 50% giá trị đơn hàng mà khách hàng kê khai.

Lưu ý:

- Hồng Kỳ có quyn xác minh li chính xác thông tin, giá tr kin hàng/đơn hàng khi xy ra tranh chp. Nếu thông tin và giá tr hàng hoá mà Quý khách hàng kê khai không đúng hoc chênh lch so vi thc tế thì Hng K s không chp nhn đền bù, bi thường đơn hàng đó.

- Đối với đơn hàng ký gi, trách nhim ca Hng K bt đầu phát sinh t thi đim Hng K ký, nhn kin hàng ti kho Trung Quc. Nên khi xy ra tranh chp cn xác minh ch ký ca người nhn hàng thì Quý khách hàng cn phi liên h vi nhà cung cp ca Quý khách để xin nh ký nhận hàng.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc order và vận chuyển hàng hóa Trung Quốc – Việt Nam hãy liên hệ ngay Hồng Kỳ Logistics để được hỗ trợ.

Hotline: 0964 67 1688

Email: hongkylogistics.lienhe@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/vanchuyenhongky

  

Zalo